V Navasie Pottery

V Navasie Pottery

$41.25

Artist: V. Navasie
Dimensions: 3″ x 3.25″
Hopi